Site Generator

BIJLES/RT | NT2

NT2

BIJLES/RT

De Basisschool is natuurlijk de plek om kinderen met een leervraag te ondersteunen. Meestal lukt dat ook heel goed. Maar elke school heeft op dit moment te kampen met steeds grotere werkdruk. Dat ontstaat op twee terreinen: de klassen worden groter en de extra hulp wordt minder of verdwijnt zelfs in sommige gevallen helemaal, door bezuinigingen in het onderwijs.

Waar zo’n tien jaar geleden elke school een Intern Begeleider en vaak meerdere Remedial Teachers had, zie je nu dat ook de extra ondersteuning voor een groter deel bij de groepsleerkracht komt te liggen. En hoe ervaren en gemotiveerd hij of zij ook is, de hoeveelheid individuele aandacht per kind is eindig. Dat is de reden dat steeds meer ouders hulp buiten school willen of moeten zoeken. Wij zorgen ervoor in onze lessen dat een kind ontspannen en met volledige aandacht geholpen kan worden. Als een kind al langer leerproblemen heeft, kan zich dat ook sociaal uiten. Een kind kan faalangstig worden, zich onzeker voelen of gebrek aan zelfvertrouwen ontwikkelen. Vaak verbetert dit snel als het kind succeservaringen gaat krijgen. Soms is het goed om extra aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele problematiek.

Onze bijles wordt gegeven voor alle vakken van de basisschool. Er is veel ervaring met kinderen die “hoogsensitief” en/of “beelddenker” zijn. Zij leren op een andere manier, namelijk in “plaatjes” en hebben veel visuele ondersteuning nodig. 

Bijles/RT

Ook (Cito)Toetsen in het Basisonderwijs leveren bij veel kinderen stress op. Dit kan getraind worden door het samen lezen en doorzien van de vraagstelling en het omgaan met tijdsdruk. Dit maakt het kind zekerder, en behoedt het voor de valkuilen van de toetsen. De vakken; Nederlands, Engels en aardrijkskunde wordt ook gegeven voor het Voortgezet onderwijs.
De eerste les start met een didactisch onderzoek. Dit zal over het algemeen een lesuur in beslag nemen. Het didactisch onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in werkhouding, manier van leren en motivatie. Maar ook om het niveau van uw kind te bepalen en om te zien waar de “gaten” in de lesstof zitten. Zo kan er een stevige basis gelegd worden, waardoor de lesstof weer goed opgebouwd kan worden. Zoals een huis een stevig fundament nodig heeft. Bij het bouwen van een huis wordt ook niet gestart op de tweede verdieping of op de zolder, maar bij de basis, een stevig fundament…
Soms is het nodig om overleg met school te hebben. Het is voor een kind prettig om met dezelfde aanpak te werken, en de leerkracht krijgt inzicht in wat er behandeld is en kan hier tijdens de les op inhaken. Zo'n contact is op verschillende manieren mogelijk: een overleg met leerkracht(en), ouders en mij, of een incidenteel, telefonisch contact met de leerkracht.


NT2 (NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL)

Wij hebben ervaring met NT2, Nederlands als tweede taal, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Deze lessen vormen een goede voorbereiding voor het inburgeringsexamen. Er wordt veel praktisch geoefend aan de hand van een thema. Dit gebeurt met oefeningen en gesprekjes waardoor de woordenschat snel uitgebreid wordt. Ook wordt er elke les gewerkt aan de grammatica en spelling. Er zit een logische opbouw in de lessen, met voldoende herhaling, zodat de lesstof beter blijft hangen. 


CONTACT FORMULIER

Dank U voor uw bericht

Kijk ook voor het laatse nieuws op: