https://mobirise.com/
Artikel krant aardbeving Nepal

HELP NEPAL

Aangezien wij een brug willen slaan tussen Nepal en Nederland, zetten we ons ook in voor de kansarmen van Nepal. Nepal is een ontwikkelingsland en door de aardbeving in 2015, toen wij ook met ons gezin in Nepal waren, is het leven er niet makkelijker op geworden en hebben veel mensen het erg zwaar. Na onze terugkomst in Nederland is het gevoel om iets te kunnen doen alleen maar sterker geworden. Het voelt raar om na onze ervaringen de draad thuis op te pakken, wetende dat het jaren gaat duren voordat alles weer is opgebouwd. Alle vanzelfsprekendheden zijn voor ons nu niet vanzelfsprekend en onze gedachten en zorg blijven uitgaan naar de mensen in Nepal. Omdat wij weten dat het geven van geld concreet iets kan betekenen, willen wij ons hiervoor inzetten. Gebleken is dat ons geld daar ter plekke veel efficiënter ingezet kan worden en van grotere waarde is dan het sturen van hulpgoederen. Wij hopen heel erg dat u ons wilt meehelpen om de lieve, maar ook krachtige bevolking van Nepal weer een sprankje hoop te kunnen geven…

U kunt een bedrag storten op ons rekeningnummer o.v.v. Actie Nepal - SNS bank nr. NL76SNSB0928761665 J. van Ark en/of E. van Santen. 

Onze “fooien” gaan in een apart potje voor dit doel. Wij gaan regelmatig terug naar Nepal en zullen ter plaatse het geld aanbieden aan projecten en organisaties van mensen waarvan wij weten dat het geld ook daadwerkelijk terecht komt waar het hoort. Wij houden u via onze Facebook-pagina graag op de hoogte van de actie en waar het geld aan besteed wordt. 

Het geld van de actie kort na de aardbeving is besteed om een school te bouwen in het gebied waar Lobsang en Martine hulp hebben verleend. CONTACT FORMULIER

Dank U voor uw bericht

Kijk ook voor het laatse nieuws op: