bootstrap template

HELP NEPAL

Aangezien wij een brug willen slaan tussen Nepal en Nederland, zetten we ons ook in voor de kansarmen van Nepal. Nepal is een ontwikkelingsland en door de aardbeving in 2015, toen wij ook met ons gezin in Nepal waren, is het leven er niet makkelijker op geworden en hebben veel mensen het erg zwaar. Na onze terugkomst in Nederland is het gevoel om iets te kunnen doen alleen maar sterker geworden. Het voelt raar om na onze ervaringen de draad thuis op te pakken, wetende dat het jaren gaat duren voordat alles weer is opgebouwd. Alle vanzelfsprekendheden zijn voor ons nu niet vanzelfsprekend en onze gedachten en zorg blijven uitgaan naar de mensen in Nepal. Omdat wij weten dat het geven van geld concreet iets kan betekenen, willen wij ons hiervoor inzetten. Gebleken is dat ons geld daar ter plekke veel efficiënter ingezet kan worden en van grotere waarde is dan het sturen van hulpgoederen. Wij hopen heel erg dat u ons wilt meehelpen om de lieve, maar ook krachtige bevolking van Nepal weer een sprankje hoop op een betere toekomst te kunnen geven…

U kunt een bedrag storten op ons rekeningnummer o.v.v. Actie Nepal - SNS bank nr. NL76SNSB0928761665 J. van Ark en/of E. van Santen.

Onze “fooien” gaan in een apart potje voor dit doel. Wij gaan regelmatig terug naar Nepal en zullen ter plaatse het geld aanbieden aan projecten en organisaties van mensen waarvan wij weten dat het geld ook daadwerkelijk terecht komt waar het hoort. Wij houden u via onze Facebook-pagina graag op de hoogte van de actie en waar het geld aan besteed wordt.


In mei 2017 hebben we helft van het geld van onze actie gegeven aan Martine en haar man Lobsang van Valley Guesthouse, voor de Sherep Champa school in Banse, dezelfde school die gebouwd is mede door het bedrag van twee jaar geleden, kort na de aardbeving. Dit dorp werd toen heel ernstig getroffen. Deze school heeft twee lokalen, en er zijn ongeveer 80 leerlingen. Banse ligt ten zuiden van het Mount Everestgebied, in het district Okhaldhunga en is het geboortedorp van Lobsang. Er wordt met het schoolhoofd overlegd waaraan het geld besteed wordt. Waarschijnlijk is het voor materialen en uniformen. Martine houdt ons op de hoogte…

De andere helft van het ingezamelde geld is dit jaar gegeven aan Govinda en Krishna, de mensen die de "Butterfly Foundation Nepal" hebben opgericht. Het geld is inmiddels besteed aan uniformpjes en goede voeding. Deze stichting vangt kinderen op tot 5 jaar van alleenstaande moeders die heel arm zijn. Zo kunnen de moeders werken tot 15.00 uur en daarna zelf voor hen zorgen. Op deze manier wordt voorkomen dat kinderen op straat belanden of in een kindertehuis terecht komen. De kinderen krijgen eten, kleding en spelenderwijs leren ze Engelse letters, cijfers en woordjes. Als ze 5 jaar zijn, gaan ze naar school en zorgt de stichting voor boeken, een uniform en eten. Een prachtig initiatief met een hele liefdevolle verzorging. Van de 7 medewerkers zijn er 4 betaald, voor de continuïteit, en 3 vrijwillig. Er zijn meestal tussen de 30 en 35 kinderen. Govinda blijft ons op de hoogte houden van wat er met onze ondersteuning gebeurt, zodat we de verbinding op deze grote afstand kunnen houden...

We zijn enorm dankbaar voor alle ondersteuning voor onze actie en willen graag beide projecten blijven ondersteunen in de toekomst...

CONTACT FORMULIER

Dank U voor uw bericht

Kijk ook voor het laatse nieuws op: