BIJLES/RT | NT2

NT2

BIJLES/RT

De Basisschool is natuurlijk de plek om kinderen met een leervraag te ondersteunen. Maar dat lukt niet altijd goed. Elke school heeft te kampen met een groeiende werkdruk. Dat heeft 2 oorzaken: de klassen worden groter en de extra hulp in het onderwijs wordt minder of verdwijnt zelfs helemaal. Deze bezuinigingen zijn funest.

Zo’n tien jaar geleden had elke school een Intern Begeleider en vaak meerdere Remedial Teachers. Tegenwoordig zie je dat ook de extra ondersteuning voor een belangrijk deel bij de groepsleerkracht komt te liggen. En hoe ervaren en gemotiveerd hij of zij ook is, de hoeveelheid individuele aandacht per kind is hierdoor erg beperkt. Daarom zoeken steeds meer ouders hulp buiten de school. Te vaak zelfs noodgedwongen.
Een gebrek aan aandacht voor het kind in het onderwijs, kan leiden tot leerproblemen. Of nog erger, als een kind al langer leerproblemen heeft, kan zich dat ook sociaal uiten. Een kind kan faalangstig worden, zich onzeker voelen of gebrek aan zelfvertrouwen ontwikkelen. Dat zit een gezond sociaal - emotioneel leven in de weg. Dat wil je natuurlijk niet voor je kind.
Met mijn bijlessen draag ik bij aan een gezonde toekomst van je kind. Ik help het te ontspannen en geef het graag de volledige aandacht. Het mooie is, zodra je kind hierdoor succeservaringen gaat krijgen, verbetert het leven van een kind zich in sociaal en emotioneel opzicht vaak snel.

Kinderen die “hoogsensitief” zijn, hebben vaak moeite met leren volgens gangbare leermethoden. Dat komt doordat zij op een andere manier leren. Het zijn “beelddenkers”. Ook deze kinderen kan ik uitstekend helpen. Met behulp van een meer visueel gerichte manier van leren. Ik geef bijles in alle vakken van de basisschool.


Bijles/RT

Kinderen in het Basisonderwijs schieten vaak ook in de stress van (Cito)Toetsen. Ik kan kinderen trainen in het lezen en doorzien van vraagstellingen en leren omgaan met tijdsdruk. Het kind heeft hierdoor meer zelfvertrouwen en doorziet de valkuilen van de toetsen.
De vakken Nederlands, Engels en aardrijkskunde geef ik ook aan leerlingen van het Voortgezet onderwijs.
De eerste les start met een didactisch onderzoek. Dit zal over het algemeen een lesuur in beslag nemen. Het didactisch onderzoek is nodig, zodat ik inzicht krijg in de werkhouding, manier van leren en motivatie. Maar ook om het niveau van de leerling te bepalen en om te zien waar het in de lesstof aan kennis en inzichten ontbreekt. Zo kan ik een duidelijk plan van aanpak maken, waarmee de leerling zich de stof goed eigen kan maken.
Het is belangrijk steeds te kunnen aansluiten bij de kennis, inzicht en het begripsniveau van de leerling. Alleen dan kunnen leerdoelen worden gerealiseerd.
Soms is het nodig dat ik overleg met de betreffende school heb. Het is voor een kind namelijk prettig om zowel in de bijles als op school met dezelfde lesmethodiek te kunnen werken. Bovendien krijgt op deze manier de leerkracht inzicht in wat er is behandeld en kan hij hier tijdens de les op inhaken. Zo werkt de bijles nog effectiever.
Het overleg met de school vindt plaats samen met de leerkracht(en). De betreffende ouder(s) betrek ik hier ook graag bij. Maar een incidenteel telefonisch gesprek met de leerkracht is ook mogelijk. Dat is in overleg.  NT2 (NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL)

Ik ben vertrouwd met les geven op het gebied van NT2, Nederlands als tweede taal, voor zowel kinderen als voor volwassenen. Deze lessen vormen een goede voorbereiding voor het inburgeringsexamen. Ik doe samen met jou veel praktische oefeningen. Denk bijvoorbeeld aan een rollenspel of gesprekjes met een thema. Hierdoor breid je je woordenschat snel uit. Ook werken we elke les aan de grammatica en spelling. Er zit een logische opbouw in de lessen, met voldoende herhaling, zodat je de lesstof makkelijker opneemt en onthoudt.


CONTACT FORMULIER

Dank U voor uw bericht

Kijk ook voor het laatste nieuws op: