HIMALAYAN HEART FOUNDATION

Aangezien wij een brug willen slaan tussen Nepal en Nederland, zetten we ons ook in voor de kansarmen van Nepal. Nepal is een ontwikkelingsland en door de aardbeving in 2015, toen wij ook met ons gezin in Nepal waren, is het leven er niet makkelijker op geworden en hebben veel mensen het erg zwaar. Na onze terugkomst in Nederland is het gevoel om iets te kunnen doen alleen maar sterker geworden. Het voelt raar om na onze ervaringen de draad thuis op te pakken, wetende dat het jaren gaat duren voordat alles weer is opgebouwd. Alle vanzelfsprekendheden zijn voor ons nu niet vanzelfsprekend en onze gedachten en zorg blijven uitgaan naar de mensen in Nepal. Omdat wij weten dat het geven van geld concreet iets kan betekenen, willen wij ons hiervoor inzetten. Gebleken is dat ons geld daar ter plekke veel efficiënter ingezet kan worden en van grotere waarde is dan het sturen van hulpgoederen. Wij hopen heel erg dat u ons wilt meehelpen om de lieve, maar ook krachtige bevolking van Nepal weer een sprankje hoop op een betere toekomst te kunnen geven…

U kunt een bedrag storten op ons rekeningnummer o.v.v. Actie Nepal:  Stichting Himalayan Heart  - NL65 INGB 0009 1385 78

Onze “fooien” gaan in een apart potje voor dit doel. Wij gaan regelmatig terug naar Nepal en zullen ter plaatse het geld aanbieden aan projecten en organisaties van mensen waarvan wij weten dat het geld ook daadwerkelijk terecht komt waar het hoort. Wij houden u via onze Facebook-pagina graag op de hoogte van de actie en waar het geld aan besteed wordt.

In mei 2017 hebben we helft van het geld van onze actie gegeven aan Martine en haar man Lobsang van Valley Guesthouse, voor de Sherep Champa school in Banse, dezelfde school die gebouwd is mede door het bedrag van twee jaar geleden, kort na de aardbeving. Dit dorp werd toen heel ernstig getroffen. Deze school heeft twee lokalen, en er zijn ongeveer 80 leerlingen. Banse ligt ten zuiden van het Mount Everestgebied, in het district Okhaldhunga en is het geboortedorp van Lobsang. Er wordt met het schoolhoofd overlegd waaraan het geld besteed wordt. Waarschijnlijk is het voor materialen en uniformen. Martine houdt ons op de hoogte… 

De andere helft van het ingezamelde geld is dit jaar gegeven aan Govinda en Krishna, de mensen die de "Butterfly Foundation Nepal" hebben opgericht. Het geld is inmiddels besteed aan uniformpjes en goede voeding. Deze stichting vangt kinderen op tot 5 jaar van alleenstaande moeders die heel arm zijn. Zo kunnen de moeders werken tot 15.00 uur en daarna zelf voor hen zorgen. Op deze manier wordt voorkomen dat kinderen op straat belanden of in een kindertehuis terecht komen. De kinderen krijgen eten, kleding en spelenderwijs leren ze Engelse letters, cijfers en woordjes. Als ze 5 jaar zijn, gaan ze naar school en zorgt de stichting voor boeken, een uniform en eten. Een prachtig initiatief met een hele liefdevolle verzorging. Van de 7 medewerkers zijn er 4 betaald, voor de continuïteit, en 3 vrijwillig. Er zijn meestal tussen de 30 en 35 kinderen. Govinda blijft ons op de hoogte houden van wat er met onze ondersteuning gebeurt, zodat we de verbinding op deze grote afstand kunnen houden...

In januari 2017 hebben wij in Kathmandu een familie ontmoet die een klein winkeltje heeft met zelfgemaakte viltproducten. De oudste dochter van dit gezin, Anisha, een heel intelligent meisje met een groot hart, heeft een grote droom. Zij wil dokter worden en de mensen van de laagste kasten, gaan helpen zodat zij ook medische hulp kunnen krijgen. Medische hulp is voor deze mensen nu niet betaalbaar. Wij ondersteunen dit gezin met de verkoop van hun viltproducten (zonder winst voor ons) in ons bedrijf en sparen voor dit meisje in de hoop dat zij in de toekomst haar studie medicijnen ook echt kan gaan doen. In januari 2018 hebben we haar opnieuw bezocht en een mooi studieboek gebracht in het Engels over de anatomie van het lichaam.

In januari 2018 hebben wij ook een schooltje gevonden in de bergen, de Thu Chhe Chhe Chhorngan School, bij Dhulikhel , dit ligt in de Kathmandu Vallei, een dorpje dat ernstig is getroffen door de aardbeving. Deze school heeft geen leermiddelen, geen verwarming en nauwelijks meubilair voor de 40 kinderen die hier naar school gaan. Zij zitten op de grond, ook in de koude winterperiodes. Wij hebben een donatie gedaan om leermiddelen en schrijfgerei te kunnen aanschaffen en hopen ook deze school meer te kunnen ondersteunen, zodat er een kans op een betere toekomst is voor de kinderen uit de omliggende dorpjes van deze school.
We zijn enorm dankbaar voor alle ondersteuning voor onze acties en willen graag deze projecten blijven ondersteunen in de toekomst. Daarom zijn we nu bezig om dit goede doel om te zetten in een echte stichting, de “Himalayan Heart Foundation”. De statuten zijn inmiddels al opgetekend bij de notaris en de rest zal in 2019 volgen. Op deze manier hopen wij dat onze projecten bij een groter publiek bekend zullen worden zodat er nog meer en betere hulp gegeven kan worden in de toekomst… 

CONTACT FORMULIER

Dank U voor uw bericht

Kijk ook voor het laatste nieuws op: